Dự án đầu tư

Các dự án đang giao dịch và phát triển
Đang mở bán
Khu đô thị hoàn chỉnh đầu tiên tại Bắc Ninh

Him Lam Green Park

Khu đô thị hoàn chỉnh đầu tiên tại Bắc Ninh