Tiến độ dự án

Him Lam Phú An Tháng 10/2017

Him Lam Phú Đông Tháng 10/2017

Him Lam Chợ Lớn Tháng 09/2017

The Hyco4 Tower Tháng 03/2016