Tiến độ dự án

Him Lam Green Park Tiến độ dự án Him Lam Green Park tháng 3 năm 2019

Him Lam Phú An Tiến độ tháng 2 - 2018

Him Lam Phú Đông Tháng 11/2017

Him Lam Chợ Lớn Tháng 09/2017