012018

Tháng 01/2018

Sơn nước đến tầng 10, đang hoàn thiện bên trong căn hộ

122017

Tháng 12/2017

Đang hoàn thiện phần thô

112017

Tháng 11/2017

Đang hoàn thiện phần thô

102017

Tháng 10/2017

Đã hoàn thành phần tường vây tại các BLock

092017

Tháng 09/2017

Đang hoàn thiện nội thất

082017

Tháng 08/2017

Đã cất nóc, đang hoàn chỉnh phần thô.

072017

Tháng 07/2017

Block C đã cất nóc; Block A đang thi công tầng 16; Block B đang thi công tầng 15; Block D đang thi công tầng 15