Tháng 10/2017

Đã hoàn thành phần tường vây tại các BLock

Tháng 09/2017

Đang hoàn thiện nội thất

Tháng 08/2017

Đã cất nóc, đang hoàn chỉnh phần thô.

Tháng 07/2017

Block C đã cất nóc; Block A đang thi công tầng 16; Block B đang thi công tầng 15; Block D đang thi công tầng 15

Tháng 6/2017

Block A đang thi công tầng 15 - tường vây tầng 10, Block B thi công tầng 10 - tường vây tầng 6, Block C đang thi công tầng 16, Block D đăng thi công tầng 14

Tháng 06/2017

Block A: tầng 14, tường vây tầng 8; Block B: tầng 10, tường vây tầng 5; Block C: tầng 14; Block D: tầng 10

Tháng 05/2017

Block C đang thi công tầng 12; Block A đang thi công tầng 11; Block B đang thi công tầng 9; Block D đang thi công tầng 8