Tháng 09/2017

Block A: 

Tháng 04/2017

Đang thi công tầng 7, tường vây tầng 1

Tháng 03/2017

Hình ảnh thực tế căn hộ Him Lam Chợ Lớn Block C

Tháng 09/2016

Diện mạo Block C

Tháng 06/2016

Tiến độ Block C tháng 6 - Sắp bàn giao

Tháng 05/2015

Đang hoàn thiện nội thất bên trong

Tháng 04/2016

Đang lắp khung kính, hoàn thiện nội thất cơ bản