22018

Tiến độ tháng 2 - 2018

Block A,B,C,D: tô tường bên ngoài - tiếp tục hoàn thiện nội thất

012018

Tháng 01/2018

Sơn nước đến tầng 10, đang hoàn thiện bên trong căn hộ

122017

Tháng 12/2017

Đang hoàn thiện phần thô

112017

Tháng 11/2017

Đang hoàn thiện phần thô

102017

Tháng 10/2017

Đã hoàn thành phần tường vây tại các BLock

092017

Tháng 09/2017

Đang hoàn thiện nội thất

082017

Tháng 08/2017

Đã cất nóc, đang hoàn chỉnh phần thô.