Tháng 03/2016

Mở bán 30 căn hộ cuối cùng

Hình ảnh The Hyco4 Tower 02/2015

Đã bàn giao nhà!

Hình thực tế dự án The Hyco4 Tower tháng 9/2014

Hình ảnh tiến độ thực tế tháng 12/2013

Tháng 10/2013

Sắp bàn giao căn hộ

Tháng 9/2013

Đang trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng.

Tháng 08/2013

Chuẩn bị bàn giao nhà Block C