112017

Tháng 11/2017

Căn hộ đang sơn nước mặt hoài, hoàn thiện nội thất

112017

Căn hộ đang sơn nước mặt hoài, hoàn thiện nội thất

Căn hộ đang sơn nước mặt hoài, hoàn thiện nội thất

112017

Nhà phố

Những căn nhà phố đang xây dựng. Diện mạo khu đô thị đã khang trang

Tháng 10/2017

Him Lam Phú Đông nổi bật trền đường Trần Thị Vững

Tháng 09/2017

Nhà phố đang tiếp tục xây dựng...

Tháng 06/2017

Căn hộ: sơn nước mặt ngoài tầng 13, tường vây đến tầng 19

Tháng 05/2017

Căn hộ đã cất nóc, đang hoàn thiện phần thân tòa nhà