Thị trường bất động sản

Giao quyền chứng thực bất động sản cho công chứng tư

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Văn Hữu Chiến vừa ký ban hành quyết định nhằm chuyển giao việc chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản (trừ việc chứng thực di chúc, văn bản từ chối nhận di sản thừa kế) thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn TP cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện.

Quyết định có hiệu lực từ 10.1.2013.

UBND TP.Đà Nẵng cũng khuyến khích tổ chức, công dân tự chủ lựa chọn bất kỳ tổ chức hành nghề công chứng đóng trên địa bàn TP để yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản.

Tác giả: Hữu Trà

Share this Post:

Tin tức khác:

Comments