Thị trường bất động sản

Phải có giấy chứng nhận mới được quản lý chung cư

Bộ Xây dựng vừa ban hành thông tư quy định các thành viên tham gia quản lý vận hành nhà chung cư đều phải có giấy chứng nhận đã qua đào tạo theo chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn do Bộ này ban hành.

 

 
Phải có giấy chứng nhận mới được quản lý chung cư
Phải qua đào tạo, có giấy chứng nhận mới được vận hành, quản lý chung cư.

 

Theo Thông tư 14/2011/TT-BXD Bộ Xây dựng ban hành quy định về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, các đối tượng bắt buộc phải đào tạo bao gồm các thành viên Ban giám đốc doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư, tổ trưởng các tổ kỹ thuật, bảo vệ, an toàn phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, trưởng ca vận hành nhà chung cư.

 

Thông tư quy định rõ, các đối tượng trên phải có giấy chứng nhận đã qua đào tạo theo chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn do Bộ Xây dựng ban hành mới được tham gia quản lý vận hành chung cư.

 

Chậm nhất sau 12 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, các đối tượng trên phải có giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo mới được tham gia quản lý vận hành chung cư.

 

Trường hợp phát hiện các đối tượng nêu trên không có giấy chứng nhận mà vẫn tham gia quản lý vận hành nhà chung cư thì căn cứ mức độ vi phạm, Giám đốc doanh nghiệp quản lý vận hành, cá nhân có liên quan sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định, bồi thường thiệt hại (nếu có), bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 9.1.2012.

 

Theo Nguyễn Lê (Lao Động)
Share this Post:

Tin tức khác:

Comments