Thị trường bất động sản

Hà Nội lập Tổ công tác tháo gỡ khó khăn cho BĐS

Tổ công tác vừa được Thành phố ban hành quyết định thành lập kể từ 25/3, có nhiệm vụ rà soát lại các dự án để cơ cấu lại căn hộ, chuyển dự án nhà ở thương mại sang nhà xã hội,…

Quyết định số 2255 của UBND Thành phố Hà Nội vừa được phê duyệt và có hiệu lực ngay kể từ ngày ban hành 25/3. Theo quyết định này, Hà Nội sẽ lập một Tổ công tác triển khai thực hiện Thông tư số 02 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi dự án nhà ở thương mại sang nhà xã hội.

Giám đốc Sở Xây dựng sẽ là Tổ trưởng Tổ công tác cùng với bộ phận giúp việc Tổ công tác là các chuyên viên Sở, ngành chức năng của Thành phố và Cục quản lý nhà và thị trường BĐS (Bộ Xây dựng).

Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát lại tất cả các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn Thành phố, đề xuất loại dự án được tiếp tục thực hiện, các dự án cần tạm dừng, các dự án điều chỉnh cơ cấu, loại hình nhà ở, chuyển đổi sang nhà ở xã hội cho phù hợp với nhu cầu thị trường.

Thẩm định, đề xuất báo cáo UBND Thành phố các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị được điều chỉnh cơ cấu căn hộ và chuyển đổi mục đích sử dụng từ nhà ở thương mại sang nhà xã hội hoặc công trình dịch vụ.

Tham mưu cho Thành phố và Bộ Xây dựng các nội dung tháo gỡ khó khăn cho thị trường BĐS.

Bình An

Share this Post:

Tin tức khác:

Comments