Thị trường bất động sản

Tổng hợp các dự án BĐS cả nước

Cả nước đang có 3.742 dự án phát triển nhà ở, KĐT mới, với diện tích quy hoạch 90.612 ha, trong đó diện tích xây dựng nhà 33.408 ha. Nhưng chỉ 34% diện tích đất quy hoạch đã hoàn tất giải phóng mặt bằng.

Bộ Xây dựng đã có báo cáo Quốc hội tình hình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII trong phạm vi trách nhiệm của Bộ Xây dựng phụ trách.

Trong báo cáo này Bộ Xây dựng cho biết tổng mức đầu tư dự án phát triển khu đô thị, nhà ở trên cả nước ước tính 3.534.896 tỷ đồng với 3.742 dự án được phân bổ đất đã quy hoạch 90.612 ha, trong đó diện tích đất xây dựng nhà ở là 33.408 ha, diện tích xây dựng nhà ở xã hội là 2.354 ha.

[Chart] Tổng hợp các dự án BĐS cả nước (1)
Trong 3.742 dự án phát triển KĐT và nhà ở có 2.105 dự án đã hoàn tất giải phóng mặt bằng, trong đó Hà Nội có 156 dự án và Tp. Hồ Chí Minh có 967 dự án.

 

[Chart] Tổng hợp các dự án BĐS cả nước (2)
Tổng diện tích đất quy hoạch được phê duyệt là 90.612 ha, trong đó diện tích đất đã giải phóng mặt bằng đạt 30.991 ha, chiếm 34% tổng diện tích.

 

[Chart] Tổng hợp các dự án BĐS cả nước (3)
45% số dự án phát triển nhà ở, KĐT mới nằm ở khu vực Tp. Hồ Chí Minh và Hà Nội.

[Chart] Tổng hợp các dự án BĐS cả nước (4)
33% diện tích đất quy hoạch phát triển nhà ở, KĐT mới tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. Hà Nội chiếm 13,5% tổng diện tích đất quy hoạch cả nước chưa có thông tin đầy đủ và chiếm hơn 55% số diện tích đất chưa có thông tin đầy đủ của cả nước.

[Chart] Tổng hợp các dự án BĐS cả nước (5)
Hà Nội có 17.765 ha đất quy hoach phát triển nhà ở và KĐT mới. Nhưng 12.204 ha đất quy hoạch chưa có thông tin đầy đủ để phân loại.

[Chart] Tổng hợp các dự án BĐS cả nước (6)
Hà Nội có 12.304 ha đất quy hoach phát triển nhà ở và KĐT mới.Tỷ lệ diện tích đất phát triển dự án đã được phê duyệt chưa có thông tin đầy đủ để phân loại chiếm khoảng 14%.


Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng cho biết, tính đến hết quý I/2013, số lượng dự án tiếp tục được triển khai theo báo cáo của địa phương là 3.178 dự án với tổng diện tích xây dựng nhà ở là 30.527 ha; dự án cần điều chỉnh cơ cấu cho phù hợp, điều chỉnh quy hoạch trên 26 địa phương là 432 dự án với tổng diện tích đất quy hoạch 22.024 ha, đất xây dụng chiếm 7.750 ha; số dự án dừng triển khai 138 dự án với tổng diện tích đất 4.361 ha.

Q. Nguyễn

Share this Post:

Tin tức khác:

Comments