Hà Nội ban hành đơn giá xây nhà ở mới

picture  
Bàng giá nhà sẽ là cơ sở để thành phố quyết định mức giá đền bù khi giải phóng mặt bằng.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành bảng đơn giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn.

Theo đó, đơn giá xây dựng nhà cấp 4 sẽ từ hơn 1,76 triệu đến trên 5,16 triệu đồng/m2; nhà cấp 3 có đơn giá từ trên 5,3 triệu đến trên 6,1 triệu đồng/m2.

Giá xây dựng mới nhà cấp 4 một tầng (loại 1, loại 2) chưa bao gồm bể phốt, bể nước, còn nếu có trần mái ngói hoặc mái tôn thì được tính thêm tiền xây dựng. Về giá xây dựng mới nhà tạm, đơn giá dao động từ 362.000 đồng đến hơn 1,6 triệu đồng/m2.

Đối với nhà bán mái, đơn giá cũng được quy định từ khoảng 667.000 đồng/m2 (mái giấy dầu) đến 943.000 đồng/m2 (nhà bán mái tường xây gạch). Giá xây dựng nhà sàn cũng dao động từ 494.000 đồng đến 1,42 triệu đồng/m2.

Bên cạnh đó, thành phố cũng quy định đơn giá xây dựng chi tiết đối với quán bán hàng, sân, đường, tường rào, mái vẩy và các loại công trình khác như gác xép, giếng, cống, rãnh thoát nước...

Giá xây dựng nhà ở cấp 3 từ cuối năm 2010 được thành phố quy định chỉ từ 4,3 triệu đến hơn 4,98 triệu đồng/m2.

 

Bảo Anh