Thị trường bất động sản

Công văn hỏa tốc của Hà Nội về quy chuẩn quy hoạch 4 quận nội đô

Hà Nội tổ chức xây dựng văn bản QCVN trình Thủ tướng phê duyệt là không phù hợp với Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.


Ngày 30.7, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã có văn bản số 2314 góp ý kiến đối với Dự thảo văn bản quy định về quy hoạch, kiến trúc cho 4 quận nội đô gồm Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa và Hai Bà Trưng.


Theo Luật Thủ đô mới được Thủ tướng phê duyệt ngày 25/2/2013, Hà Nội được giao chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành liên quan xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn về quy hoạch kiến trúc đối với khu vực cải tạo, tái thiết đô thị của 4 quận nội đô (QCVN).


Căn cứ vào quy định này, Thành phố Hà Nội tổ chức xây dựng QCVN và đang tổ chức lấy ý kiến. Theo góp ý của Bộ KC&CN, theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật thì hệ thống quy chuẩn Việt Nam có 2 cấp là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) do các Bộ quản lý chuyên ngành xây dựng và ban hành, và Quy chuẩn kỹ thuật địa phương (QCĐP) do UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ xây dựng và ban hành.


Theo quy định tại Nghị định 127/2007/NĐ-CP của Chỉnh phủ thì trách nhiệm xây dựng và ban hành QCVN về “kiến trúc, quy hoạch xây dựng đô thị” được Chính phủ giao cho Bộ Xây dựng. Do vậy, Hà Nội tổ chức xây dựng văn bản QCVN trình Thủ tướng phê duyệt là không phù hợp.


Để thực hiện Luật Thủ đô, Bộ KC&CN kiến nghị Hà Nội xem xét, quyết định xây dựng dự án thảo văn bản (quy chuẩn) về quy hoạch, kiến trúc tại 4 quân trên theo quy định về xây dựng ban hành văn bản pháp luật để trình Thủ tướng xem xét, quyết định.


Văn bản này không xây dựng theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, do đó không mang ký hiệu QCVN và không cần Bộ KH&CN thẩm định.


Ngày 20.8, Văn phòng UBND Thành phố đã có văn bản “hỏa tốc” số 4408 gửi Sổ Quy hoạch và Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng HN, Viện Kiến trúc Quy hoạch đô thị và nông thôn nghiên cứu tiếp thu và thực hiện ý kiến góp ý của Bộ KC&CN, hoàn chỉnh Dự thảo báo cáo Thành phố trước 26.8.


Bình An

Share this Post:

Tin tức khác:

Comments