Chỉ 20% GCN được cấp cho dự án nhà ở tại HN và TP HCM

Bộ Tài nguyên môi trường vừa có báo cáo Chính phủ kết quả kiểm tra việc cấp giấy chứng nhận (GCN) tại 19 dự án phát triển nhà ở trên địa bàn TP Hà Nội và TP. HCM, cho thấy việc cấp GCN cho người mua nhà ở tại các dự án này còn rất chậm.

Cụ thể, trong 19 dự án kiểm tra tại 2 thành phố, có tổng số 9.151 căn hộ theo thiết kế được duyệt, đến thời điểm kiểm tra, chủ dầu tư đã bán và bàn giao cho người mua nhà ở tại 19 dự án là 8.660 căn hộ (chiếm 99,6%). Tuy nhiên, chủ dự án mới nộp hồ sơ để làm thủ tục cấp GCN cho 2.850 căn hộ (chiếm 32.9% số căn hộ) và mới cấp GCN nhận cho người mua nhà 2.052 căn hộ ở 8 dự án (chiếm 23,7% số căn hộ đã bán).

Theo báo cáo của TP Hà Nội và TPHCM, từ năm 2001 đến nay có 952 dự án phát triển nhà ở đã được triển khai. Tổng số căn hộ chung cư và nhà liên kề theo dự án được duyệt khoảng 333.000 căn hô. Kết quả cấp GCN quvền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người mua nhà ở tại các dự án này tính đến thời điểm kiểm tra của 2 thành phố khoảng 64.400 căn hộ, đạt 19,3% tổng số căn hộ theo dự án được duyệt (Hà Nội đạt 9,3%, TPHCM đạt 30%).

Nguyên nhân của việc cấp GCN chậm do chủ đầu tư vi phạm pháp luật về xây dựng; chủ đầu tư bán xong nhà thì giải thể; thành phố ra văn bản sai quy định…

Nguyễn Lê