Thị trường bất động sản

Dư nợ cho vay bất động sản giảm 13,46%

Tính đến hết tháng 9/2011, tổng dư nợ cho vay bất động sản là 203.598 tỷ đồng giảm 13,46% so với 31/12/2010, chiếm khoảng 9,25% tổng dư nợ của toàn hệ thống.

 

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản tại thời điểm 31/12/2010 có mức tăng 23,5% so với 31/12/2009 và đã giảm tại thời điểm tháng 9/2011.

Trong đó, vay xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất là 13.877 tỷ đồng, tăng 5,74% so với 31/12/2010; vay xây dựng khu đô thị là 24.618 tỷ đồng, giảm 13,08% so với 31/12/2010; vay xây dựng văn phòng (cao ốc) cho thuê là 32.573 tỷ đồng, tăng 20,81% so với 31/12/2010.

 

Cho vay cá nhân đầu tư BĐS vẫn tăng cao
Cho vay cá nhân đầu tư BĐS vẫn tăng cao. Ảnh: VNN

 

Vay xây dựng, sửa chữa, mua nhà để ở là 54.285 tỷ đồng, giảm 26,97% so với 31/12/2010. Vay xây dựng, sửa chữa, mua nhà để bán, cho thuê là 23.453 tỷ đồng, tăng 76,60% so với 31/12/2010.

Vay mua quyền sử dụng đất là 15.915 tỷ đồng, giảm 13,00% so với 31/12/2010. Vay đầu tư, kinh doanh bất động sản xây dựng và kinh doanh trung tâm thương mại, chợ, cửa hàng  là 38.875 tỷ đồng, giảm 36,23% so với 31/12/2010.

Trong tổng dư nợ cho vay bất động sản thì vay ngắn hạn là 40.890 tỷ đồng chiếm 20,08%, vay trung và dài hạn là 162.708 tỷ đồng chiếm 79,92%. Dư nợ có đảm bảo bằng tài sản chiếm khoảng 97%, dư nợ cho vay không có tài sản đảm bảo chiếm 3%.

Theo Bộ Xây dựng, dư nợ cho vay đối với lĩnh vực bất động sản giảm số tuyệt đối so với cuối năm 2010 (giảm hơn 31.000 tỷ đồng), chứ không phải giảm tốc độ tăng trưởng như Nghị quyết 11 và các Nghị quyết phiên họp khác của Chính phủ.

Cho vay bất động sản vẫn an toàn

Tốc độ tăng trưởng tín dụng đối với từng khoản mục tín dụng bất động sản có sự tăng, giảm bất thường; tín dụng cho vay đầu tư xây dựng khu công nghiệp, khu đô thị, đặc biệt là cho vay xây dựng, sửa chữa, mua nhà để bán, cho thuê (đầu cung) tăng cao tới 76,60%, trong khi cho vay xây dựng, sửa chữa, mua nhà để ở (đầu cầu) lại giảm nhiều tới 26,97%.

Dư nợ có đảm bảo bằng tài sản chiếm tới 97% , trong đó dư nợ cho vay không có tài sản đảm bảo chỉ chiếm khoảng 3% tổng dư nợ cho vay bất động sản, về lý thuyết, độ an toàn đối với các khoản vay bất động sản hiện nay là khá cao.

Tuy nhiên cũng có mặt hạn chế là việc cho vay tín dụng có thế chấp cho cá nhân mà các tổ chức tín dụng đang thực hiện hiện nay sẽ dễ dẫn đến việc chỉ những người có tài sản thế chấp mới được vay và vay nhiều lần với mục đích đầu tư, đầu cơ, những người không có tài sản thế chấp thì không được vay, kể cả đối với những người có nhu cầu thực sự.

Theo báo cáo của một số doanh nghiệp, lãi suất vay tín dụng bất động sản trong năm 2010 dao động từ 15 - 17%/năm, năm 2011 có thời điểm đã tăng lên trên 20%/năm nhưng hầu như không ký được hợp đồng tín dụng mới, gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là đối với các dự án dở dang.

Tại thị trường TP. Hồ Chí Minh giao dịch mua, bán nhà ở đóng băng, không có người mua do người dân không thể vay vốn ngân hàng, một phần do lãi suất quá cao, một phần do tâm lý chờ đợi thị trường tiếp tục giảm giá. Tại thị trường Hà Nội, tình hình khả quan hơn, những dự án có vị trí tốt, giá bán hợp lý vẫn có giao dịch.

Share this Post:

Tin tức khác:

Comments