Tháng 6, hoàn thành tái định cư tại khu đô thị mới Thủ Thiêm

Theo đó, UBND quận 2 phải bảo đảm hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các hộ dân và cơ quan, đơn vị còn lại trong tháng 6. Riêng đối với các cơ sở tôn giáo, thời hạn di dời có thể chậm hơn nhưng hạn chót là tháng 12-2012.


l Ngày 9-2, Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm tổ chức báo cáo cuối kỳ nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 quảng trường trung tâm và công viên bờ sông. Nhà tư vấn Defrain Souquet Deso Asscies (Pháp) đề nghị TP nghiên cứu về cơ cấu vốn cho hai dự án này, đồng thời lập đồ án về cầu bộ hành trên sông Sài Gòn để phối hợp đồng bộ quy hoạch hai bên bờ sông (quận 1 và quận 2). Hai công trình này nằm tại lõi trung tâm của khu đô thị mới Thủ Thiêm, có tổng diện tích gần 30 ha. Trong đó, quảng trường trung tâm sẽ là không gian công cộng lớn nhất nước.