Lập quy hoạch chung 3 đô thị vệ tinh

Bà Lã Thị Kim Ngân, Viện trưởng Viện Quy hoạch cho biết, đơn vị đang tập trung thực hiện để đẩy nhanh tiến độ các đồ án quy hoạch chung xây dựng Thủ đô.

Năm 2012, Viện Quy hoạch sẽ tập trung hoàn thành 17 quy hoạch phân khu đô thị trình UBND TP phê duyệt và 3 quy hoạch chuyên ngành gồm hệ thống nghĩa trang, cây xanh mặt nước và quản lý chất thải rắn.


Bên cạnh đó, Viện sẽ lập quy hoạch chung 3 đô thị vệ tinh Xuân Mai, Hòa Lạc, Sơn Tây; 9 quy hoạch phân khu đô thị trung tâm và phân khu đô thị R ((hai bên bờ sông Hồng); quy hoạch chi tiết khu vực xung quanh hồ Tây; điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị lịch sử khu phố cổ; xây dựng quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị chung TP Hà Nội…

Ngoài ra, Viện tập trung các quy hoạch trọng điểm (giao thông, điều chỉnh các khu đô thị…) trên cơ sở điều chỉnh những thiếu sót của giai đoạn trước, đảm bảo tính thực tiễn của các quy hoạch.

 Minh Tuấn