Tổng kiểm tra các dự án nhà ở

Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị Sở Xây dựng TP.HCM tổng kiểm tra tình hình thực hiện các dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở trên địa bàn TP.

Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng TP tiến hành tổng rà soát các dự án đang triển khai trên địa bàn; phân loại rõ dự án đang triển khai, dự án triển khai chậm, dự án Nhà nước đã giao chủ đầu tư nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Tất cả các dự án triển khai chậm và chưa triển khai phải nêu rõ tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, nguyên nhân triển khai chậm, nguyên nhân chưa triển khai. Bên cạnh đó, Sở Xây dựng cần nêu rõ quan điểm dự án nào được tiếp tục triển khai, các dự án cần tạm dừng… trước khi gửi báo cáo đến Bộ.

Để đảm bảo các dự án nhà ở phát triển phù hợp với nhu cầu thị trường, đối với các dự án căn hộ chung cư, Bộ đề nghị Sở Xây dựng ghi rõ từng dự án xây dựng thuộc hạng nào, giá bán dự kiến sau khi hoàn thành, nguồn vốn… Tất cả các vấn đề này phải tổng hợp, đánh giá gửi Bộ Xây dựng xem xét trước ngày 28/2.
 

T.H