Thêm quỹ đầu tư 2.000 tỷ USD vào Việt Nam

Ông Marc Holzman - Phó Chủ tịch quỹ Barclays Capital - một trong quỹ đầu tư lớn vừa đến Việt Nam để tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Theo đánh giá của ông Marc Holzman, với nhiều tín hiệu tích cực, báo hiệu nền kinh tế chuẩn bị cho một chu kỳ mới. Lạm phát 2 tháng đầu năm chỉ có 2,36%, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ 5 năm qua, xuất khẩu Việt Nam gia tăng tốt dẫn đến nhập siêu giảm mạnh. Tỷ giá USD khá ổn định, thậm chí còn sụt giá so với VNĐ. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước đã ra tín hiệu giảm lãi suất gắn với việc bơm tiền ra nền kinh tế … Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. 

Vì vậy, Barclays Capital đã đến Việt Nam tìm kiếm cơ hội kinh doanh trong các lĩnh vực tài chính ngân hàng, cơ sở hạ tầng, khoáng sản và viễn thông ở Việt Nam.

Barclays Capital là một trong số ít quỹ đầu tư lớn nhất thế giới với tổng tài sản quản lý lên đến 2.000 tỷ USD.

Anh Đào