Thủ tướng đồng ý giãn nộp 37.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất 'cứu' BĐS

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý gia hạn tối đa 12 tháng thời hạn nộp tiền sử dụng đất đối với các chủ đầu tư dự án có khó khăn về tài chính.

 
Đồng thời, Chính phủ cũng chấp thuận việc giảm 50% tiền thuê đất phải nộp của năm 2012 theo quy định tại Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm thuê đất trong năm 2011 và năm 2012 đối với một số tổ chức kinh tế, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, đang được Nhà nước cho thuê đất.
 
Được biết, trong dự toán NSNN năm 2012 của Bộ Tài chính, số thu tiền sử dụng đất là 37.000 tỷ đồng, tuy nhiên quy mô số tiền sử dụng đất được giãn là bao nhiêu còn tùy thuộc vào mức độ khó khăn của từng dự án, khả năng cân đối của NSĐP mà UBND cấp tỉnh báo cáo Thường trực HĐND xem xét trước khi thực hiện. 
 
Linh Nh