Sẽ có chỉ số đánh giá thị trường bất động sản

Dựa trên tiêu chí chỉ số đánh giá bất động sản của các nước Singapo, Anh, Mỹ… các chuyên gia đưa ra những giải pháp xây dựng chỉ số đánh giá BĐS áp dụng thực tế tại thị trường ở Hà Nội.

Ngày 31/5, Sở Xây dựng Hà Nội đã tổ chức hội thảo thí điểm xây dựng chỉ số đánh giá thị trường bất động sản. Ông Trần Lập Dũng, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng, việc phân chia khu vực của từng địa phương dựa trên tiêu chí về địa giới hành chính để xây dựng chỉ số đánh giá thị trường.

Ngoài ra, tùy theo đặc điểm địa giới của các địa phương và quy mô, trạng thái của bất động sản có khả năng giao dịch phổ biến trên thị trường để xác định bất động sản làm đại diện trong từng phân loại. Qua đó, lựa chọn loại phân khúc bất động sản để xây dựng các chỉ số như căn hộ chung cư, đất liền kề, nhà ở riêng lẻ, bất động sản cho thuê, văn phòng…

Bà Phan Vân Hà - Tổng Giám đốc Công ty Thẩm định giá IVC Việt Nam đưa ra nhiều phương pháp để xây dựng chỉ số giá BĐS, xây dựng các dữ liệu gốc, xác định giá gốc của bất động sản hiện tại, xác định khối lượng bất động sản hiện tại, xây dựng các dữ liệu so sánh, thu thập xử lý các thông tin về giá, giá trị giao dịch, khối lượng giao dịch, khối lượng giao dịch theo loại, sau đó tính toán tính xác định chỉ số đánh giá thị trường… 

 

Khánh An