Thị trường bất động sản

Dự án có đầu ra tốt sẽ được hỗ trợ vốn

Các doanh nghiệp bất động sản muốn tiếp cận được với nguồn vốn từ phía các ngân hàng thì phải có được đầu ra tốt.

Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng bên lề hội nghị triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm của ngành xây dựng.

Phóng viên: Xin ông cho biết, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm của ngành như thế nào?

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng: 6 tháng cuối năm 2012, ngành xây dựng tập trung vào hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật.Tập trung công tác quản lý đầu tư xây dựng đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao chất lượng công trình xây dựng, quản lý quá trình đầu tư xây dựng để khắc phục được những thất thoát nâng cao hiệu quả đầu tư.

Bộ tập trung vào kiểm tra các công trình hồ đập, trong đó Bộ Xây dựng sẽ chủ trì cũng các Bộ khác như Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn để làm việc này mà Chính phủ giao cho Bộ Xây dựng.

Ngoài ra, về công tác quản lý và phát triển đô thi, ngành sẽ tập trung đổi mới công tác quy hoạch và đổi mới công tác phát triển đô thị. Trước đây, chúng ta phát triển đô thị vừa thiếu công tác quy hoạch vừa thiếu kế hoạch thì bây giờ phát triển quy hoạch phải đi theo kế hoạch và quy hoạch cụ thể.

Tập trung phát triển nhà ở đặc biệt là nhà ở xã hội theo Chiến lược nhà ở quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ đã ban hành. Trong đó, 6 tháng cuối năm sẽ tập trung xây dựng hoàn thiện chính sách làm cơ sở để huy động các nguồn lực cùng tham gia xây dựng trong thời gian tới.

Hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp bất động sản, xây dựng đang lâm vào tình trạng hết sức khó khăn. Vậy, trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ có những biện pháp gì để hỗ trợ cho các doanh nghiệp?

Trong thời gian tới, Bộ tập trung nhiệm vụ kiểm tra rà soát tất các các dự án để xem dự án nào thực hiện, dự án nào phải cơ cấu sản phẩm, dự án nào phải tạm dừng để tạo điều kiện cho dự án khác phát triển.

Yêu cầu các doanh nghiệp bất động sản phải căn cứ vào nhu cầu thị trường để cơ cấu lại sản phẩm của mình ở quy mô phù hợp với khả năng thanh toán của người dân với quy mô nhỏ, giá hợp lý.

Khuyến khích để họ tham gia vào thị trường phi hàng hóa tức là nhà ở xã hội với sự hỗ trợ của nhà nước. Đây là những sản phẩm mà chiến lược nhà ở đã đề ra và được  Chính phủ phê duyệt.Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng

Hiện nay, một vấn đề khó khăn nhất đối với các doanh nghiệp đó là vốn. Bộ trưởng đánh giá như thế nào về vấn đề này?

Vấn đề về vốn liên quan đến việc sản phẩm làm ra có bán được không, nếu sản phẩm bán được sẽ có nguồn vốn đi vào. Vừa qua, Bộ Xây dựng đã có sự thống nhất với Ngân hàng nhà nước về việc những dự án nào có đầu ra tốt sẽ được hỗ trợ vốn.

Vừa qua, đã có một số doanh nghiệp bất động sản muốn điều chỉnh diện tích theo hướng thu nhỏ diện tích căn hộ, Bộ trưởng có ủng hộ không?

Điều này là rất tốt vì họ điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu người dân, người dân cần sản phẩm gì thì họ phải làm chứ họ không thể bắt người dân mua những cái họ làm.

Tuy nhiên, nếu Bộ Xây dựng đồng ý mà các cơ quan khác lại không chấp thuận thì sao thưa ông?

Tất cả phải có quy định cụ thể nhưng phải đưa vào chính sách thì các cơ quản thực hiện chính sách mới thực hiện mà chính sách ở đây là của Chính phủ.

Xin cám ơn ông!

Anh Đào

Share this Post:

Tin tức khác:

Comments