Thị trường bất động sản

Quỹ đầu tư bất động sản được phép hoạt động từ 15.9

 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20.7 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, quy định chi tiết về hoạt động đầu tư của quỹ đầu tư bất động sản (BĐS).
Theo đó, quỹ đầu tư BĐS phải đảm bảo giá trị tài sản ròng tối thiểu 65% được đầu tư vào BĐS. BĐS phải ở Việt Nam với mục đích cho thuê hoặc để khai thác thu lợi ổn định. Đảm bảo tối đa 35% giá trị tài sản của quỹ được đầu tư vào tiền và các công cụ tương đương tiền, giấy tờ có giá, chứng khoán niêm yết, chứng khoán giao dịch, trái phiếu chính phủ... Nghị định 58 có hiệu lực kể từ ngày 15.9 tới.

P.H

 

Share this Post:

Tin tức khác:

Comments