11 tháng, vốn FDI đổ vào bất động sản gần 500 triệu USD

 

Sự khó khăn chung nền kinh tế đã khiến luồng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực bất động sản đang sụt giảm, trong khi thị trường này thiếu vốn trầm trọng.

Năm 2008, vốn FDI đổ vào bất động sản đạt 23 tỷ USD, năm 2009 vốn FDI đạt 21,48 tỷ USD. Năm 2010 mặc dù khủng hoảng kinh tế toàn cầu nhưng FDI dành cho bất động sản đạt 6,8 tỷ USD.

Tuy nhiên, sang năm 2011,  trong 11 tháng qua, tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm vào lĩnh vực này chỉ đạt hơn 464 triệu USD, xếp thứ tư về thu hút FDI. Đây là con số thấp kỷ lục trong vòng 5 năm qua.

Nguyên nhân của sự sụt giảm này là do các nhà đầu tư nước ngoài, các quỹ lớn đang gặp khó khăn về tài chính vì vậy không thể tiếp tục mở rộng đầu tư mà chỉ tập trung hoàn thành các dự án đã triển khai. Bên cạnh đó, thị trường bất động sản Việt Nam cũng đang gặp rất nhiều vấn đề như không có tính thanh khoản, giá giảm mạnh vì vậy không tạo sức hút với các nhà đầu tư nước ngoài.

 

Anh Đào