THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGƯNG QUẢN TRỊ NHÓM FACEBOOK CƯ DÂN KHU CĂN HỘ HIM LAM PHÚ AN

Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam (Him Lam Land) thông báo chính thức ngưng quản trị Nhóm Facebook “Cổng Thông Tin Chính Thức – Cư Dân Him Lam Phú An” theo link https://www.facebook.com/groups/bqthimlamphuan kể từ ngày 01/04/2021.

Thông tin chi tiết như sau:

  1. Nhóm “Cổng Thông Tin Chính Thức – Cư Dân Him Lam Phú An” sẽ được bàn giao lại cho Ban quản trị Khu căn hộ Him Lam Phú An kể từ ngày 01/04/2021.
  2. Nhóm “Cổng Thông Tin Chính Thức – Cư Dân Him Lam Phú An” sẽ đổi tên thành “Ban quản trị tòa nhà Him Lam Phú An”.

Him Lam Land xác nhận mọi vấn đề liên quan đến Nhóm Facebook “Cổng Thông Tin Chính Thức – Cư Dân Him Lam Phú An” có link https://www.facebook.com/groups/bqthimlamphuan chính thức không còn thuộc quyền quản lý và chịu trách nhiệm của Công ty Him Lam Land kể từ ngày 01/04/2021.

Nhóm trên Facebook “Cổng Thông Tin Chính Thức – Cư Dân Him Lam Phú An” là Nhóm cộng đồng riêng tư trên mạng xã hội dành riêng cho cư dân tại Khu căn hộ Him Lam Phú An. Nhóm được lập ra và quản trị bởi Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam (Him Lam Land) phối hợp cùng Ban quản lý Tòa nhà, giữ vai trò là kênh thông tin riêng của Ban quản lý Tòa nhà Him Lam Phú An, cầu nối giữa Ban quản lý và Cư dân tại Khu căn hộ.

Đến nay, nhằm ghi nhận ý kiến Cư dân, tương tác và phản hồi giải quyết các vấn đề tại Khu căn hộ sát sao hơn, Chủ đầu tư Him Lam Land, Ban quản trị và Ban quản lý Tòa nhà Him Lam Phú An thống nhất chuyển giao quyền quản trị Nhóm Facebook “Cổng Thông Tin Chính Thức – Cư Dân Him Lam Phú An” cho Ban quản trị Tòa nhà Him Lam Phú An.

Share this Post:

Tin tức khác:

Comments