Tin Hot

Chuyện doanh nghiệp BĐS bán hàng: Đi sau mà không …

Chuyện doanh nghiệp BĐS bán hàng: Đi sau mà không …

Sau thời gian phát triển mạnh mẽ của thị trường bất động sản giai đoạn 2015-2016, hiện nay nguồn cung căn hộ đã tăng lên chóng mặt. Cùng với đó, thị trường cũng chứng kiến một sự thay đổi rõ nét trong hành vi mua nhà và bán nhà của chủ đầu tư và khách hàng.
Chi tiết