7 mục tiêu lớn của Ngân hàng Liên Việt năm 2011

Ngày 4/1/2011 là ngày làm việc chính thức đầu tiên của Ngân hàng Liên Việt trong năm mới 2011. Nhân dịp này, thay mặt cho Hội đồng Quản trị, TS. Nguyễn Đức Hưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị đã gửi lời cảm ơn đến Cán bộ - Nhân viên trong toàn hệ thống Ngân hàng Liên Việt vì những nỗ lực lao động trong năm qua, đóng góp vào bước phát triển tiếp theo của Ngân hàng.


Kết năm 2010, tổng tài sản của Ngân hàng Liên Việt đã đạt gần 35.000 tỷ đồng, tăng gấp đôi tổng tài sản năm 2009 (17.823 tỷ đồng).


Cũng trong phiên họp giao ban đầu tiên của năm 2011, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị đã đặt ra 7 mục tiêu cơ bản của Ngân hàng Liên Việt trong năm mới:


1. Xây dựng mô hình ngân hàng bán lẻ, cung cấp dịch vụ đa năng, theo hướng trở thành "Ngân hàng của mọi gia đình Việt Nam"; sáp nhập Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện (VPSC) vào Ngân hàng Liên Việt để phát triển dịch vụ tài chính vi mô đến từng xã, huyện của các tỉnh thành trong cả nước; đảm bảo nguồn lực riêng theo yêu cầu cạnh tranh lành mạnh, ổn định, bền vững và thượng tôn pháp luật.2. Cổ tức chia cho các Cổ đông đạt mức bằng năm 2010 (từ 15% trở lên).3. Đặc biệt chăm lo đến đời sống Cán bộ - Nhân viên, quyết tâm thực hiện mục tiêu "Sống bằng lương, giàu bằng thưởng", thực hiện cơ chế khoán theo hướng quyền lợi gắn liền trách nhiệm và hiệu quả công việc.4. Gắn xã hội trong kinh doanh, đổi mới hoạt động xã hội - từ thiện, thay vì tập trung thì dàn đều, mở rộng đối tượng thông qua việc cho vay hộ nông dân với mức lãi suất giảm, thực hiện chính sách Tam Nông (Nông nghiệp - Nông thôn - Nông dân).5. Tiếp tục hiện đại hóa công nghệ ngân hàng trong cả lĩnh vực phần mềm dịch vụ, tiện ích và công nghệ quản lý, quản trị mới, hiệu quả.6. Phát triển văn hóa Liên Việt chuẩn mực, đảm bảo: Hiệu pháp quản lý - Hiệu lực chấp hành - Hiệu ứng hệ thống - Hiệu quả kinh doanh trên cơ sở tất cả từ con người, bắt đầu từ con người, làm việc với phong cách Chuyên nghiệp - Hiện đại - Đổi mới - Uy tín - Hiệu quả - An toàn.7. Mở rộng các quan hệ liên doanh, liên kết, từng bước hội nhập quốc tế.TS. Nguyễn Đức Hưởng chủ trì cuộc họp giao ban toàn hệ thống Ngân hàng Liên Việt ngày đầu năm 2011.


Chúc mừng năm mới, thắng lợi mới.


Mừng năm mới bằng những ly rượu "hồng" là một phong tục của Liên Việt.


Ngay sau những tiếng cụng ly này là cuộc họp bàn thảo về các nhiệm vụ cần làm ngay của Ngân hàng Liên Việt.