Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Đồng Tiến thăm chúc mừng năm mới LienVietPostBank


Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Đồng Tiến (thứ Tư từ bên phải)
tặng hoa chúc mừng năm mới Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.


"Năm qua (2011) Ngân hàng Nhà nước rất an tâm về sự phát triển liên tục và bền vững của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, phản ánh trách nhiệm của Ngân hàng đối với cộng đồng Cổ đông, Khách hàng, đối với xã hội nói chung và đối với lĩnh vực tài chính - ngân hàng nói riêng", Phó Thống đốc Nguyễn Đồng Tiến phát biểu trong cuộc gặp với đại diện ban lãnh đạo LienVietPostBank.

"Sự phát triển trên cơ sở cân đối lợi ích của doanh nghiệp và xã hội, đảm bảo quản trị lành mạnh, tuân thủ pháp luật và chính sách của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt đã góp phần làm Ngân hàng Nhà nước làm tốt vai trò quản lý ngành của mình", Phó Thống đốc nói.

Tại cuộc gặp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Nguyễn Đức Hưởng đã báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng trong năm qua và một số định hướng hoạt động chủ đạo của Ngân hàng trong thời gian tới, trong đó có việc tiếp tục phát triển tín dụng cho khu vực nông nghiệp - nông thôn và triển khai hệ thống Phòng Giao dịch Tiết kiệm Bưu điện trong toàn quốc để duy trì nguồn vốn mạnh và bền vững của LienVietPostBank.