Phim Lễ thông xe cầu Him Lam & khai trương căn hộ mẫu Him Lam Riverside (22/12)