Tiến độ tháng 04/2016 dự án khu dân cư bán biệt lập Him Lam Phú Đông

View trên cao dự án khu dân cư bán biệt lập Him Lam Phú Đông. Tháng 04/2016.