Tin Video

Flycam tiến độ Him Lam Phú An tháng 04/2017

Flycam tiến độ Him Lam Phú An Tháng 04/2017

Tiến độ dự án hiện tại: Block A xây đến tầng 8; Block B xây đến tầng 6; Block C xây đến tầng 9 và Block D xây đến tầng 5

Share this Post:

Tin tức khác:

Comments