Vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Mã ứng tuyển Số lượng Địa điểm Ngày hết hạn

Thư ký Ban TGĐ

1 Thành phố Hồ Chí Minh 30/08/2017

Trưởng bộ phận Hành chính

0 Thành phố Hồ Chí Minh 30/08/2017

Nhân viên Hành chính chung cư

2 Thành phố Hồ Chí Minh 31/07/2017

Thực tập sinh Tuyển Dụng – Đào Tạo

2 thành phố Hồ Chí Minh

Trưởng phòng Dự án

1 Thành phố Hồ Chí Minh

Nhân viên Bảo trì

2 Thành phố Hồ Chí Minh