Vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Các vị trí tuyển dụng tại Him Lam Land

Vị trí tuyển dụng Mã ứng tuyển Số lượng Địa điểm Ngày hết hạn
Chuyên viên PR - Truyền thông 2 Thành phố Hồ Chí Minh 30/03/2018
Kế toán Tổng hợp (làm việc tại Hà Nội) 1 Hà Nội 30/03/2018
Nhân viên IT Helpdesk (làm việc tại Hà Nội) 1 Hà Nội 30/03/2018
Nhân viên Bảo trì (làm việc tại Hà Nội) 1 Hà Nội 30/03/2018
Trưởng ban quản lý khu căn hộ 1 Thành phố Hồ Chí Minh 30/03/2018
Nhân viên Lễ tân Hành chính 3 30/03/2018
Kiến trúc sư quy hoạch 1 Thành phố Hồ Chí Minh 30/03/2018
Chuyên viên Marketing Online 2 Thành phố Hồ Chí Minh 30/03/2018
Chuyên viên Pháp lý Dự án 1 Thành phố Hồ Chí Minh 30/03/2018
Chuyên viên Kinh doanh (làm việc tại Hà Nội) 3 Hà Nội 30/03/2018
Nhân viên Bảo trì 2 Thành phố Hồ Chí Minh 30/03/2018