Vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Các vị trí tuyển dụng tại Him Lam Land

Vị trí tuyển dụng Mã ứng tuyển Số lượng Địa điểm Ngày hết hạn
Nhân viên tạp vụ văn phòng 1 Thành phố Hồ Chí Minh 30/10/2018
Kỹ sư M&E 1 Thành phố Hồ Chí Minh 30/09/2018
Nhân Viên Hành Chính Chung Cư Quận 6 2 Thành phố Hồ Chí Minh 30/08/2018
Trưởng phòng Hành chính Nhân sự 1 Thành phố Hồ Chí Minh 15/10/2018
Chuyên viên Chăm sóc khách hàng 1 Thành phố Hồ Chí Minh 15/10/2018
Chuyên viên Đầu tư 2 Thành phố Hồ Chí Minh 15/10/2018
Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng 1 Thành phố Hồ Chí Minh 15/10/2018
Trưởng ban quản lý khu căn hộ 1 Thành phố Hồ Chí Minh 15/10/2018
Nhân viên Bảo trì 2 Thành phố Hồ Chí Minh 30/10/2018