Vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Mã ứng tuyển Số lượng Địa điểm Ngày hết hạn

Trưởng ban quản lý khu căn hộ

1 Thành phố Hồ Chí Minh 30/11/2017

Nhân viên Lễ tân Hành chính

1 30/11/2017

Chuyên viên Thẩm định dự án

1 Thành phố Hồ Chí Minh 30/11/2017

Kiến trúc sư quy hoạch

1 Thành phố Hồ Chí Minh 30/11/2017

Chuyên viên Marketing Online

1 Thành phố Hồ Chí Minh 30/11/2017

Chuyên viên Pháp lý Dự án

1 Thành phố Hồ Chí Minh 30/11/2017

Trưởng phòng Tiếp thị

1 Thành phố Hồ Chí Minh 30/11/2017

Quản lý Kỹ thuật

1 Thành phố Hồ Chí Minh 30/10/2017

Pháp lý Doanh nghiệp

1 Thành phố Hồ Chí Minh 30/11/2017

Chuyên viên Kinh doanh (làm việc tại Hà Nội)

3 Thành phố Hồ Chí Minh 30/11/2017

Chuyên viên Dịch vụ Quản lý BĐS

1 Thành phố Hồ Chí Minh 30/11/2017

Nhân viên Bảo trì

2 Thành phố Hồ Chí Minh 30/11/2017