Vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Các vị trí tuyển dụng tại Him Lam Land

Vị trí tuyển dụng Mã ứng tuyển Số lượng Địa điểm Ngày hết hạn
Nhân viên Lễ tân tòa nhà 1 Quận Bình Thạnh 30/09/2019
Nhân viên Bảo trì - Văn phòng 1 Bình Thạnh - Thành phố Hồ Chí Minh 30/09/2019
Chuyên viên Tuyển dụng 1 Thành phố Hồ Chí Minh 30/09/2019
Chuyên viên Truyền thông & Thương hiệu 1 Thành phố Hồ Chí Minh 30/09/2019
Nhân viên Bảo trì - Q9 1 Thành phố Hồ Chí Minh 30/09/2019