Vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Mã ứng tuyển Số lượng Địa điểm Ngày hết hạn

Chuyên viên PR

1 Thành phố Hồ Chí Minh 30/10/2017

Trưởng phòng Tiếp thị

1 Thành phố Hồ Chí Minh 30/10/2017

Chuyên viên Truyền thông

1 Thành phố Hồ Chí Minh 30/10/2017

Quản lý Kỹ thuật

1 Thành phố Hồ Chí Minh 30/10/2017

Pháp lý Doanh nghiệp

1 Thành phố Hồ Chí Minh 30/10/2017

Chuyên viên Kinh doanh

5 Thành phố Hồ Chí Minh 30/10/2017

Nhân viên Kế toán Doanh thu

1 Thành phố Hồ Chí Minh 30/10/2017

Chuyên viên Dịch vụ Quản lý BĐS

1 Thành phố Hồ Chí Minh 30/10/2017

Nhân viên Lễ tân

1 Thành phố Hồ Chí Minh 30/10/2017

Nhân viên Bảo trì

2 Thành phố Hồ Chí Minh