Vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Các vị trí tuyển dụng tại Him Lam Land

Vị trí tuyển dụng Mã ứng tuyển Số lượng Địa điểm Ngày hết hạn
Giám sát Kỹ thuật Khu căn hộ/ Trưởng bộ phận Kỹ thuật Khu căn hộ 1 Quận 6 - Thành phố Hồ Chí Minh 15/05/2019
Nhân viên Bếp/ Bếp chính 1 Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh 15/05/2019
Trưởng ban Quản lý KCH - Him Lam Chợ Lớn 1 Quận 6 - Thành phố Hồ Chí Minh 15/05/2019
Chuyên viên PR 1 Thành phố Hồ Chí Minh 15/05/2019
Giám đốc/ Trưởng phòng Tiếp thị và Truyền thông 1 Thành phố Hồ Chí Minh 15/05/2019
Nhân viên Bảo trì - Him Lam Phú An 2 Quận 9 - Thành phố Hồ Chí Minh, 15/05/2019