Vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Mã ứng tuyển Số lượng Địa điểm Ngày hết hạn

Nhân viên Hành chính chung cư

1 Thành phố Hồ Chí Minh

Nhân viên Bảo trì

3 Thành phố Hồ Chí Minh

Nhân viên trực hồ cứu hộ

1 Quận 7

Quản lý Chung cư

1 Thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên viên IT

1 Thành phố Hồ Chí Minh