Vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Các vị trí tuyển dụng tại Him Lam Land

Vị trí tuyển dụng Mã ứng tuyển Số lượng Địa điểm Ngày hết hạn
Nhân viên Lái xe văn phòng 1 Thành phố Hồ Chí Minh 31/12/2018
Trưởng Bộ phận Kinh doanh 1 Bắc Ninh 30/01/2019
Chuyên viên Kinh doanh 5 Bắc Ninh 30/01/2019
Nhân viên Kế toán 1 Thành phố Hồ Chí Minh 31/12/2018
Phó Giám đốc chi nhánh 1 Hà Nội 31/12/2018
Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng 1 Thành phố Hồ Chí Minh 31/12/2018
Trưởng ban Quản lý khu căn hộ 1 Q9 - Thành phố Hồ Chí Minh 31/12/2018
Nhân viên Bảo trì Chung cư 1 Q9 - Thành phố Hồ Chí Minh 31/12/2018