Vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Các vị trí tuyển dụng tại Him Lam Land

Vị trí tuyển dụng Mã ứng tuyển Số lượng Địa điểm Ngày hết hạn
Nhân viên Kế toán Ngân hàng 1 Quận Bình Thạnh 31/03/2019
Trưởng ban Quản lý khu căn hộ 1 Quận 6 31/03/2019
Chuyên viên Thiết kế 1 Thành phố Hồ Chí Minh 31/03/2019
Chuyên viên PR 1 Thành phố Hồ Chí Minh 31/03/2019
Giám đốc/ Trưởng phòng Tiếp thị và Truyền thông 1 Thành phố Hồ Chí Minh 31/03/2019
Nhân viên Lái xe 2 Thành phố Hồ Chí Minh 31/03/2019
Nhân viên Hành chính Chung cư 1 Q8 - Thành phố Hồ Chí Minh, 31/03/2019
Chuyên viên Đầu tư 2 Thành phố Hồ Chí Minh 31/03/2019
Nhân viên Bảo trì Chung cư 1 Q9 - Thành phố Hồ Chí Minh, 31/03/2019